top of page

ARCadia Hotel Budapest

ÁSZF

1. Szolgáltató adatai

 

BOUTIQUARC-HOTEL Kft.

H-1075 Budapest, Madách Imre tér 3-4., Hungary

ADÓSZÁM: 25785285-2-42

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01 09 288954

 

2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák az ARCadia Hotel Budapest szálloda, és azok szolgáltatásainak igénybevételét. Az ARCadia Hotel Budapest jelen Általános Szerződési feltételeit a saját, valamint egyes tagszállodáit üzemeltető gazdasági társaságok nevében eljárva teszi közzé, azzal, hogy a szállodai és kapcsolódó szolgáltatásokat az egyes szállodák vonatkozásában az 1) pontban megjelölt Szolgáltatók nyújtják és az azzal kapcsolatos valamennyi jog, illetve kötelezettség őket illeti, illetve terheli.

 

2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Üzleti Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

 

3. Szerződő fél


3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő természetes vagy jogi személy (továbbiakban Vendég) veszi igénybe.


3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).


3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség 


4.1. A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.  Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.


4.2. A Szerződés a Vendég írásban, vagy a szálloda honlapjának online foglalási felületén (foglalási rendszer) vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.


4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.


4.4. A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja az érintett szállodát.


4.4.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás ellenértékének 100%-ra.
A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.


4.4.2. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 

5. Lemondási feltételek

5.1. Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában/visszaigazolásában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az alábbiak szerint van lehetőség:
Az érkezés napját megelőző 2 nap este 23.59 óráig helyi idő szerint

5.1.1. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezés napját megelőző 2 nap este 23.59 óráig helyi idő szerint.

 

5.1.2. Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint nem érkezik meg, és az érkezés napját megelőző 2 nappal este 23.59 óráig helyi idő szerint előtt nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább az első éjszaka szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő reggel 07:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

5.2. Az egyéni feltételekhez kötött termékek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a Szerződő Felek egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapíthatnak meg.

 

6. Árak


6.1. Az aktuális szobaárak a szállodai szobában, vagy a szálloda recepcióján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken (étterem, bar, stb.) érhetők el.


6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.


6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató feltünteti, hogy az általa megadott ár tartalmazza-e a hatályos magyar jogszabályi előírásokban meghatározott mértékű adókat (ÁFA, IFA), illetve pontosan megjelöli az idegenforgalmi adó mértékét.


6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, a gyermekekre vonatkozó kedvezmények, egyéb ajánlatok a www.arcadiahotelbudapest.com weboldalon kerülnek meghirdetésre. 


7. Fizetés módja, garancia


7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt. Egyedi megállapodás esetén adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.


7.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;


a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül; vagy a megrendelt szolgáltatás helyszínen történő kiegyenlítése érkezéskor készpénzzel, vagy a szálloda által elfogadott készpénz helyettesítőkkel,


b) kérheti előleg megfizetését a szolgáltatási díj egy részére vagy annak teljes összegére


7.3. A Szerződő fél számláját az alábbi valutákban egyenlítheti ki:


A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára Euróban a vendég érkezésének napján a Szolgáltató bankja szerinti napi árfolyamon az MNB deviza középárfolyamán kerülhet átszámításra.


Készpénzes fizetés lehetséges valutái: HUF, EUR. A Szolgáltató a készpénzes fizetésen kívül elfogad előzetes banki átutalást és az alábbi hitelkártyákat is: Visa, EC/MC, American Express, Szépkártya


7.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

 

8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


8.1. A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 15:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig köteles elhagyni (Check out).


8.2. Ha a Vendég a szobát az érkezés napján reggel 6 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka felszámításra kerül.


8.3. Több mint 4 szoba foglalása esetén a vendégek nem visszatéríthető előleget kell fizessenek. A csoportos foglalásokra eltérő feltételek vonatkoznak.


8.4. A szállodákban nem tartható legény- vagy leánybúcsú. Szállodánk nem fogad legény- vagy leánybúcsú csoportokat. 

 

9. Háziállatok

9.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat nem bevihető, ez alól kivételt képez a szervízkutya. A vakvezető és más segítő kutyák megengedettek (érvényes tanúsítvány felmutatása esetén).

 

9.2. A szervízkutya a szállodai szobában a Vendég felügyeletével tartható. A közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják, egyéb helységek (étterem, uszoda stb.) azonban a háziállattal nem látogathatók. 

 

9.3. A Vendég teljeskörűen felelős a háziállat által okozott károkért.

 

 

 

10. Hőmérséklet-szabályozás - Fűtési/hűtési és melegvíz-szolgáltatás

 

10.1 Az üzemeltető a szobák átlaghőmérsékletének biztosításához szükséges hőmennyiséget garantálja. Javasolt hőfok a 21°C hőfok. Az egyes épületrészek belső hőmérséklete eltérő lehet. A szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha az épület hőellátásához szükséges, a szerződésben rögzített hőenergia az épület hőközpontjában rendelkezésére áll. Az üzemeltető megkülönböztet Téli illetve Nyári üzemmódot. A Téli üzemmód október közepétől április közepéig tart. Üzemeltető a Téli üzemmód alatt a fűtési szolgáltatás biztosítja, a hűtést nem. Egy-egy hőközponthoz tartozó hőmérséklete 21 ºC fokig tetszőlegesen megválasztható. A vendégek a betervezettnél magasabb hőfokot is igényelhet. Előzetesen és írásban megfogalmazott magasabb hőigény esetén van lehetőség „mobil fűtőtest” biztosítására, a készlet erejéig. A magasabb hőigény magasabb fűtési költséget jelent (pl.: 1°C emelés kb. 6-10% költség többletet jelent, 21+5°C eltérésnél kb. 30-50%-al több lehet a költség!). Ilyen esetben az Üzemeltetőnek jogában áll az extra fogyasztástért extra költségtérítést kérnie. A Nyári üzemmód április közepétől október közepéig tart. Az Üzemeltető a Nyári üzemmód alatt a hűtési szolgáltatást biztosítja, a fűtést nem. 

 

10.2. Az Üzemeltető használati melegvizet úgy szolgáltatja, hogy annak hőmérséklete az épület csatlakozási pontjánál legalább 45 ºC ± 5 ºC legyen. Az épületen belüli melegvizet biztosító kettős csővezetékrendszerben a felmelegített vizet folyamatosan cirkuláltatja. 

 

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése


11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:


a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt

b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be. Annak alkalmazottjaival szemben kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít

c) a Vendég fertőző betegségben szenved.
d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig


11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 

12. Elhelyezési garancia


12.1. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák stb.) nem tudja biztosítani, akkor köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.


12.2. A Szolgáltató köteles:


a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli

b) térítésmentesen telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
c) ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez


12.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

 

13. A vendég betegsége, halála


13.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

13.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 

14. A Szerződő fél jogai 


14.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.


14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.


14.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

 

15. A Szerződő fél kötelezettségei


15.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.


15.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.


15.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálloda vendéglátó egységeibe.

 

16. A Szerződő fél kártérítési felelőssége


A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

 

17. A Szolgáltató jogai


Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg.

 

18. A Szolgáltató kötelezettsége


A Szolgáltató köteles:


a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni.
b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

 

19. A Szolgáltató kártérítési felelőssége


19.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.


19.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.


19.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.


19.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.


19.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.


19.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.


19.3. A kártérítés mértéke:


a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az hússzorosa, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.


19.4. Egyedi esetekben a helyi törvények az irányadók.

 

20. Titoktartás


Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.

 

21. Vis major


Olyan ok, vagy körülmény esetén (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 

22. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság


A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a helyi törvény (magyarországi) rendelkezései az irányadók. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

 

NTAK registration number

ARCadia Hotel Budapest        SZ19000070

bottom of page